Статистика сторінки
Слів у статті:
579
Символів в статті:
4850
Відвідувачів статті:
3140
Сторінку переглянуто:
2580

Держава: сутність, ознаки, місце в політичній системі суспільства

Директорія статі: ГоловнаСуспільство й КультураПолітика

Питання, пов'язані з державою, вивчаються в рамках цілої низки суспільних наук — історії, філософії, економічної теорії, соціології, політології. Правознавство ж розглядає та вивчає державу під особливим кутом зору — як особливу, специфічну форму організації суспільства, форму організації влади і управління соціальними процесами. Спеціальний термін «stato» для позначення держави як особливої політичної організації суспільства був введений у XVI столітті відомим філософом, політологом Нікколо Макіавеллі. Багато мислителів — як у західній, так і у вітчизняній науці — займалися дослідженням проблем держави. У підсумку сформувалося розуміння сутності держави:

Держава — це основний інститут політичної системи суспільства, створюваний для організації і управління життям населення на певній території за допомогою публічної влади. Функції з реалізації політичної влади в суспільстві виконують також різні організації, суспільні об'єднання, спілки, трудові колективи тощо, які в сукупності і складають політичну систему суспільства, але центральне місце в політичній системі належить державі. Адже саме держава концентрує в собі все багатоманіття політичних інтересів, надає політичній системі цілісність і стабільність. Держава виконує основний об'єм управлінської діяльності, використовуючи ресурси суспільства та впорядковуючи його життєдіяльність. Отже, центральне місце держави в політичній системі зумовлюється такими її властивостями:
— можливістю виступати єдиним офіційним представником всього населення, яке об'єднується в межах державної території;
— наявністю суверенітету;
— наявністю спеціального апарату, призначеного для управління суспільством;
— монополією на правотворчість.

Велике значення для характеристики сутності держави з погляду міжнародного права і політикоCправового аспекту в цілому мають складові її елементи — територія, населення і влада.

Державна територія — це частина суші, надр, повітряного простору і територіальних вод, на яких діє влада даної держави. Територія держави передбачає чітке визначення кордонів держави на суші, а також водяного і повітряного простору. Влада держави поширюється на всю її територію. Населення — співтовариство людей, що проживають на території даної держави і підкоряються її владі.

Населення кожної держави має безліч національних, соціальноекономічних і соціокультурних характеристик. Всі вони впливають на зовнішній вигляд держави — тобто форми і типи конкретної державності. Держава постає як соціальне утворення, що охоплює все населення країни на основі особливого характеру приналежності, пов'язаного із фактом народження або постійного проживання на території держави, придбанням стану громадянства (підданства). Громадянство — це політико-правовий зв'язок людини з певною державою.

Державна влада — це особливий різновид соціальної влади, який являє собою публічноCполітичні відносини панування і підкорення між суб'єктами, що спираються на державний примус. Характерними рисами державної влади, таким чином, є розповсюдження її на все суспільство, публічноCполітичний характер та можливість застосування засобів примусу.

Апарат держави — це система органів і установ, що реалізують функції державної влади. Зміст діяльності апарату державної влади складає управлінська, організаційна робота, яка покликана забезпечити належну організованість і ефективне функціонування всіх сфер громадського життя.

Кожна держава має:
— апарат управління — особливу групу професійно підготовлених людей, що займаються винятково управлінням;
— апарат примусу — збройні сили і установи примусового характеру. (Монопольне використання сили є важливою характеристикою держави — держава має право застосувати насильство — аж до фізичного — стосовно своїх громадян. Для виконання функції примусу держава має спеціальні органи: армію, поліцію, службу безпеки.)

Основним структурним елементом державного апарату є державний орган, що створюється та діє на основі відповідних правових актів, офіційно представляє державу, має властиву його завданням компетенцію, організується особливим порядком і має особливу структуру.

Державний орган складається із службовців, посадових осіб — громадян, які виконують управлінські функції на професійних засадах, мають державноCвладні повноваження, спеціальний правовий статус і офіційні атрибути посади. Органи державної влади можуть бути класифіковані за формою реалізації державної діяльності, за принципом розподілу влади, за місцем в ієрархії влади, за терміном повноважень, за характером та порядком здійснення компетенції, за правовими формами діяльності тощо.

Стаття №130 | Переглянуто: 2580 | Додано: 13 грудня 2012 г.

Чому Ви ще не прокоментували? Залишіть свій коментар! Весь Інтернет заждався вже!

Ваше Ім'я Чол. Жін. Як нам Вас величати?
Антиспам захист

- Напишіть назву цього сайту по-українськи
(якщо Ви не в курсі, сайт називається "Вікіатлас")

Текст коментарю
   

На правах реклами:

© wikiatlas.org.ua 1995 - 2020 Копіювати текст тільки з прямою силкою на сайт ВікіАтлас – головна | Реклама