Статистика сторінки
Слів у статті:
660
Символів в статті:
4924
Відвідувачів статті:
2446
Сторінку переглянуто:
2071

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Директорія статі: ГоловнаНавчання/Робота

Праця – це процес створення вироблюваних людиною матеріальних і духовних благ. З іншого боку, праця як рушійна і перетворююча робоча сила, разом із засобами виробництва та іншим фізичним капіталом є виробничим ресурсом (чинник виробництва), необхідним для створення цих матеріальних і духовних благ. І нарешті, третя особливість полягає у тому, що в процесі праці люди неминуче вступають між собою у певні трудові відносини, які приймають організаційний, економічний і соціальний характер. Трудові відносини складаються з приводу виробництва матеріальних благ, їх привласнення і розподілу, з приводу володіння і використання засобів виробництва і робочої сили, необхідних для здійснення процесу виробництва матеріальних благ, з приводу формування, накопичення, розподілу і використання національного багатства, створюваного працею. Праця як процес, праця як ресурс і трудові відносини як об'єктивна неминучість не існують окремо один від одного.

Всі ці особливості роблять науку про працю і трудові відносини багатогранною і багатошаровою сферою, до пізнання якої спрямовані зусилля і здібності безлічі фахівців. Актуалізація таких устремлінь, зростаюча увага міжнародної громадськості до проблем праці у вирішальному ступені пояснюються ще і тим, що праця, будучи чинником, що визначає майбуття людського існування, повинна стати працею, що забезпечує людську гідність трудящого. Не випадково Міжнародною Організацією Праці висунута концепція гідної праці як важливої глобальної потреби нашого часу.
Ця концепція проголошує, що мета гідної праці полягає в реалізації індивідуальних устремлінь людини в своєму щоденному існуванні і в його солідарності з іншими. Проте на цьому шляху є цілий ряд перешкод і труднощів. Вони виражаються у відсутності необхідних можливостей для забезпечення зайнятості, недостатньому рівні соціального захисту, недотриманні прав у сфері праці і відсутності соціального діалогу.

Недостатній рівень зайнятості для багатьох країн світу є порочною рисою, перешкоджаючою формуванню передумов для гідної праці. Немає більшого пріоритету, ніж створення нових робочих місць. Розширення доступу до праці є вірним способом покінчити з бідністю, а без праці не може бути і мови про права трудящі.
Проблеми правового забезпечення трудової діяльності якісно відрізняються від інших чинників, тому що вони відносяться до області, в якій швидкого прогресу у багатьох випадках можна добитися лише через законодавчі дії і відповідну політику розвитку.

Недолік соціального захисту виражається у тому, що адекватним соціальним захистом у всьому світі, у тому числі і в Україні, користується лише незначна частина населення.
Відсутність або недостатність соціального діалогу свідчать про брак як відповідних організаційних структур і установ, так нерідко і позитивного відношення до цього питання, домінування формалізму і байдужості.

Концепція гідної праці відкриває можливість поєднання аспектів зайнятості, прав, соціального захисту і соціального діалогу в стратегії економічного розвитку.
Пропонований навчальний посібник з дисципліни «Економіка праці і соціально трудові відносини» побудовано з урахуванням принципів і, в міру можливості, призначено сприяти реалізації цінностей гідної праці. Структура посібника обумовлена його цілями – освітніми і інформаційними.

Автори не прагнуть до вироблення готових рецептів з даних питань, а розкривають головні положення, поняття, дефініції, визначають проблему і відкривають можливість для розвитку самостійного, творчого мислення, пошуку раціональних рішень в змінній економічній ситуації на різних рівнях управління. В зв'язку з цим подача і компонування матеріалу в навчальному посібнику виконані так, щоб уникнути дублювання розділів і глав інших дисциплін по праці і трудовим відносинам, що виділилися в самостійні учбові курси: «Організація праці», «Нормування праці», «Психологія праці», «Соціологія праці», «Економіка праці», «Мотивація праці» і т.д. Для цього в справжній допомозі різнопланова інформація комплексно зосереджена навколо проблем, що знаходяться в центрі уваги концепції гідної праці.

Предметом дисципліни, якій присвячений навчальний посібник, є трудові процеси і соціально-трудові відносини, що розглядаються з позиції мікро-, мезо- і макроекономічного рівня, Об'єкт дисципліни – люди і їх трудова діяльність в цілому.

Пропонований навчальний посібник призначений для студентів вузів, що навчаються по спеціальностях економічного профілю, слухачів магістрату державного управління і перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва. Посібник може також представляти професійний інтерес для аспірантів, викладачів, практичних і науковців.

Стаття №109 | Переглянуто: 2071 | Додано: 26 листопада 2012 г.

Чому Ви ще не прокоментували? Залишіть свій коментар! Весь Інтернет заждався вже!

Ваше Ім'я Чол. Жін. Як нам Вас величати?
Антиспам захист

- Напишіть назву цього сайту по-українськи
(якщо Ви не в курсі, сайт називається "Вікіатлас")

Текст коментарю
   

На правах реклами:

© wikiatlas.org.ua 1995 - 2020 Копіювати текст тільки з прямою силкою на сайт ВікіАтлас – головна | Реклама