Статистика сторінки
Слів у статті:
1017
Символів в статті:
8532
Відвідувачів статті:
8623
Сторінку переглянуто:
6795

Excel. Електронні таблиці. Головне вікно

Директорія статі: ГоловнаHi-TechСофт, Програмне забезпечення

1 – рядок формул, 2 – заголовок стовпця, 3 – активна клітинка, 4 – робоча область, 5 – заголовок рядка, 6 – вкладка аркуша, 7 – кнопки переходу на інший аркуш.
Налаштування (+)

 • У групі Показувати встановлюються параметри, які забезпечують відображення у верхній частині аркуша рядка формул, а у нижній – вікна рядка стану. Ввімкнення прапорця Вікна на панелі завданьпередбачає відображення на панелі завдань операційної системи Windows значків відкритих книг та вікон Microsoft Excel.
 • У групі Примітки встановлюються параметри, які сприяють приховуванню (не відображати), частковому відображенню у вигляді червоного трикутника у куті клітинки (тільки індикатор) або повному відображенню приміток (примітка та індикатор). Під приміткою розуміють будь-який текст, що асоціюється з визначеною клітинкою та призначений для пояснення її вмісту.
 • У групі Об’єкти позиціюванням перемикача можна керувати відображенням діаграм та графічних елементів, які створюються за допомогою панелі інструментів Малювання. Перемикач можна встановити в одне з таких положень:
 • показувати – забезпечує відображення графічних об’єктів;
 • не показувати – приховує графічні об’єкти як при виведенні на екран, так і при друці;
 • лише контури – дозволяє відображати лише контури створених рисунків та діаграм, що значно збільшує швидкість перегляду інформації на екрані монітора.
 • У групі Параметри вікна встановлюються параметри, які впливають на вигляд вікна табличного процесора:
 • авторозбивка на сторінки – відображає на екрані розділювачі сторінок документа у вигляді пунктирних ліній;
 • формули – забезпечує виведення на екран у клітинках замість значень формул їх математичну інтерпретацію;
 • сітка – вмикає відображення розділових ліній, що відділяють окремі клітинки електронної таблиці;
 • заголовки рядків і стовпців – забезпечує відображення номерів рядків у лівій частині, а букв стовпців – у верхній частині аркуша;
 • символи структури – відображає на екрані символи структури; під структурою розуміється групування даних за рівнями ієрархії (наприклад, календарний рік складається з кварталів, а квартали з місяців);
 • нульові значення – забезпечує відображення числа 0 (нуль) у клітинках, що містять нульові значення; якщо опція не встановлена, то клітинки відображаються, як порожні;
 • горизонтальна смуга прокрутки – вмикає відображення горизонтальної смуги прокручування у нижній частині аркуша,
 • вертикальна смуга прокручування – забезпечує відображення вертикальної смуги прокручування у правій частині аркуша;
 • ярлички аркушів – відображає піктограми аркушів у робочому вікні програмного засобу.

Зміна розмірів (рядок, стовпчик) (одна, кілька, по ширині, задано вручну, приховування)
Спеціальна вставка (+)
Під спеціальною (вибірковою) вставкою розуміють вставлення у кінцеву клітинку не всього вмісту клітинки, що розташовується в буфері обміну, а лише формул, значень, коментарів тощо. Зазначена опція доступна через команду головного меню: Вставка/ Спеціальна вставка. Ця команда відображає інформаційне вікно, яке містить три групи параметрів.
Група Вставити:

 • все – у цьому випадку копіюється весь вміст клітинки так само, як при використанні команди Вставка; перемикач встановлений в цю позицію за замовчуванням;
 • формули – у нове місце вставляються лише формули в тому вигляді, у якому вони введені в рядок формул;
 • значення – вставляються лише результати обчислень без формул, за якими виконувалися розрахунки;
 • формати – вставляється лише формат клітинки без її вмісту;
 • примітки – вставляються лише коментарі;
 • без рамки – вставляється все значення клітинки без границі оформлення;
 • ширини стовпців – копіюється та вставляється лише ширина стовпця;
 • формули та формати чисел – вставляються лише формули та відповідне форматування чисел;
 • значення та формати чисел – вставляються лише значення формул та формати чисел.

Група Операція передбачає виконання відповідної процедури: додавання, віднімання, множення або ділення даних. Наприклад, за допомогою спеціальної вставки можна зменшити всі значення діапазону на 20%. Реалізація зазначеної процедури відбувається шляхом введення у клітинку числа 0.8 та копіювання його в буфер обміну. Далі необхідно виділити потрібний діапазон та вибрати команду Спеціальна вставка і у групі Операція встановити перемикач у позицію помножити.
Редагування даних (виділення клітинок, Ф2…)
Групування даних (+) Дані – Структура і група…
Введення даних
Числа, формули як текст, Автозаповнення (Альт - Вниз) Використання старт тегу, Створення свого списку
Зміна формату Використання власного формату (+)
Маски форматів чисел дозволяють керувати відображенням значень у клітинках. Значення масок є такими:
основний – числа виводяться в тому форматі, в якому вони були введені;
# – якщо число має праворуч від десяткової коми більшу кількість цифр, ніж зазначено знаків # у правій частині формату, то число округляється до зазначеної кількості десяткових знаків після коми; якщо число має ліворуч від коми більшу кількість десяткових знаків, ніж знаків # у лівій частині формату, то виводиться більша кількість цифр;
0 (нуль) – те саме що і #, але, якщо в числі менша кількість цифр, ніж зазначено знаків 0 у шаблоні, виводяться відсутні нулі;
? – означає те саме що і знак 0, за винятком того, що Mіcrosoft Excel виводить пропуск замість нулів, які не містять значень по обидва боки від десяткової коми, таким чином, що число виявляється вирівняним по десятковій комі; можна також використати цей символ для раціональних дробів, які мають різне число десяткових знаків;
, (кома) ­– зазанчений символ визначає, скільки цифр (відповідно до кількості символів 0 і #) виводиться праворуч і ліворуч від десяткової коми; можна також використати кому в шаблонах часу для того, щоб створити формати часу, що відображають частини секунди;
% – число множиться на 100 і додається знак %;
(пропуск) – розділювач тисяч; тисячі розділяються пропусками, якщо шаблон містить пропуск, відокремлені по обидва боки знаками # або 0; пропуск, що розташований безпосередньо, масштабує число, округляючи його до тисяч. Шаблон, у якому за символами 0,0 відображаються два пропуски, буде подавати число 43 500 000 як 43,5;
E+00 – експонентний формат числа;
грн. - + / ( ) : – відображаються ці символи;
підкреслення (_) – робить пропуск шириною, що відповідає наступному символу шаблону; наприклад, для того, щоб Mіcrosoft Excel відображала пропуск на ширину символу дужок і додатні числа були вирівняні так само, як і від’ємні, вставлені в дужки, необхідно ввести _) вкінці секції формату;
"meкcm" – відображає будь-який текст, вміщений у подвійні лапки;
@ – якщо в клітинці є текст, то цей текст відображається в тому місці формату, де перебуває символ @.
Використання формул (+) (Таблиці)
Абсолютна, відносна адресація
Помилки (+)
Сортування та фільтрування даних
Побудова діаграм (редагування)

Стаття №123 | Переглянуто: 6795 | Додано: 08 грудня 2012 г.

Чому Ви ще не прокоментували? Залишіть свій коментар! Весь Інтернет заждався вже!

Ваше Ім'я Чол. Жін. Як нам Вас величати?
Антиспам захист

- Напишіть назву цього сайту по-українськи
(якщо Ви не в курсі, сайт називається "Вікіатлас")

Текст коментарю
   

На правах реклами:

© wikiatlas.org.ua 1995 - 2020 Копіювати текст тільки з прямою силкою на сайт ВікіАтлас – головна | Реклама