Статистика сторінки
Слів у статті:
605
Символів в статті:
4666
Відвідувачів статті:
4030
Сторінку переглянуто:
3265

Формування й розподіл прибутку підприємств

Директорія статі: ГоловнаВиробництво

Прибуток підприємства – частина виторгу за плановий період, яка залишається після відшкодування всіх витрат на кінцеву діяльність підприємства.

При випуску ліцензійної продукції прибуток розподіляється між виготовлювачем і продавцем ліцензії на весь строк виготовлення продукції по спеціальному коефіцієнту.

У випадку участі декількох співвиконавців розподіл прибутку враховує участь на паях:
1. Участь у конкретній стадії НИР (НИР, ОКР, проектування й освоєння проведення)
2. Види робіт усередині стадії (теоретичний, пошуковий, прикладний).
3. Етапи кожної стадії.
Виторг (валовий дохід) – включає: загальну суму коштів, які надходять підприємству за плановий період.

Виторг містить:
1. Реалізовану товарну продукцію
2. Доходи від реалізації матеріальних цінностей і майна
3. Позареалізаційні операції: а) доходи від корпоративних прав ( участь на паях або внесок акцій); б) вступу й збитки від економічних санкцій; в) продаж цінних паперів.

Рентабельність

Прибуток показує абсолютну величину ефекту діяльності без обліку витрат. Для обліку стану прибутки необхідний відносні показники, у т.ч. і рентабельність:
1. Рентабельність використаних ресурсів = прибуток (балансова) / ресурси (основні фонди й обігові кошти).
2. Рентабельність сукупних активів = прибуток / сума активів по балансу підприємства
3. Рентабельність акціонерного капіталу = чистий прибуток / власний капітал (сума всіх активів – грошові зобов'язання)
4. Рентабельність виробу = прибуток (Ц – З – ПДВ) / З або (З – матеріальні видатки)

Аналіз діяльності підприємства

У складі проведення аналіз досліджує поведінка реальна існуючих об'єктів.
Об'єктами аналізу виступають: а) обсяги виробництва; б) якість продукції; в) інженерне забезпечення проведення.
Об'єктами аналізу на завершальній стадії проведення, яка визначає результати фінансово-господарчої діяльності, виступає маркетингова діяльність підприємства, її стан і напрямок розвитку (основним джерелом інформації є бухгалтерський документ).

Аналіз включає:
1. Загальну оцінку фінансового стану і її зміна за звітний період – проводиться за даними саніруваного балансу, тобто без коригувальних статей – зношування.
2. Аналіз фінансової стабільності підприємства. Аналіз коефіцієнта фінансової стабільності
Фінансова стабільність – здатність підприємства забезпечити стабільну роботу завдяки раціональній структурі власних і позикових коштів.
3. Аналіз фінансової стабільності.
4. Аналіз кредитоспроможності.
5. Рівень використання капіталу.
6. Рівень самофінансування.
7. Аналіз ліквідності підприємства, у т.ч. і його балансу.

Завдання аналізу:
1. Оцінка платоспроможності підприємства в динаміку.
2. Розрахунки обороту дебіторської заборгованості й запасів.
3. Вивчення структури джерел коштів.
4. Оцінка прибутковості підприємства.
5. Оцінка факторів, що впливають на рентабельність.
6. Вивчення довгострокової платоспроможності.

Фінансові результати характеризуються:
1. Виторгом від реалізації.
2. Балансовим прибутком.
3. ПДВ.
4. Рентабельністю.

Показники фінансових результатів:
1. Коефіцієнт автономності = власні кошти / активи підприємства.
2. Коефіцієнт маневреності = (власні кошти – боргові зобов'язання) / активи підприємства.
3. Коефіцієнт реальної вартості основних коштів = основні кошти / активи
Платоспроможність – можливість погасити заборгованість у домовлений строк (1 місяць).

Показники платоспроможності:
1. Коефіцієнт платоспроможності = (власний капітал) / (на всі пасиви)
2. Коефіцієнт покриття загальний
3. Коефіцієнт покриття проміжний

Показники ліквідності:
- Загальна ліквідність = поточні активи / поточні зобов'язання
- L1 = ( кошти + гос.цен.бум.) / короткострокові .зобов'язання
- L2 = ( кошти + гос.цен.бум.) / короткострокова заборгованість + середньострокова зобов'язання
- L3 = (усі активи) / загальна заборгованість підприємства

Оцінка внутрішньої вартості акцій

Внутрішня вартість акції = власний капітал / акціонерний капітал.
Фірма може втратити 40% капіталу перш, ніж закриє позиковий капітал.
Границею для нарахування дивідендів сьогодні є нарахування на 1 одиницю, вкладену акціонером 3,02 одиниць.

Стаття №68 | Переглянуто: 3265 | Додано: 22 жовтеня 2012 г.

Чому Ви ще не прокоментували? Залишіть свій коментар! Весь Інтернет заждався вже!

Ваше Ім'я Чол. Жін. Як нам Вас величати?
Антиспам захист

- Напишіть назву цього сайту по-українськи
(якщо Ви не в курсі, сайт називається "Вікіатлас")

Текст коментарю
   

На правах реклами:

© wikiatlas.org.ua 1995 - 2021 Копіювати текст тільки з прямою силкою на сайт ВікіАтлас – головна | Реклама