Статистика сторінки
Слів у статті:
370
Символів в статті:
2746
Відвідувачів статті:
3440
Сторінку переглянуто:
2647

Людський капітал як готовий до реалізації трудовий потенціал людини

Директорія статі: ГоловнаБудинокСоціальні питання

Визначальною властивістю трудових ресурсів є якісний і кількісний рівень людського потенціалу. Людський потенціал тісно пов'язаний з формуванням і розвитком людського капіталу. Поняття „людський капітал” увійшло до науки на початку 60-х рр. XX сторіччя. Виділяють дві основні причини виникнення інтересу до цього поняття. По-перше, – це загальна закономірність розвитку сучасної науки в цілому, що проявляється в концентрації уваги на дослідженні людського чинника. По-друге, це визнання того факту, що активізація творчих можливостей людини, розвиток висококваліфікованої робочої сили є найефективнішим способом забезпечення економічного зростання. Людський капітал, визнаний цінним ресурсом, є набагато важливішим в порівнянні з природними ресурсами або накопиченим багатством. Саме людський капітал, а не матеріальні засоби виробництва, складають основу конкурентоспроможності, економічного зростання і ефективності.

Використовуючи теорію людського капіталу, можна логічно пояснити і глибше дослідити такі кардинальні проблеми, як людський розвиток, економічне зростання, розподіл доходів, роль і значення освіти і професійної підготовки в суспільному відтворенні, вікова динаміка заробітку, мотивація. Ця теорія, зокрема, дає можливість визначити доцільність витрат на навчання, на зміну місця роботи залежно від приросту доходів в майбутньому і тривалості їх отримання.
Людський капітал по своїй внутрішній суті – це трудовий потенціал людини (людства), який, будучи реалізований, здатний приносити власнику такого капіталу певний дохід. У такому контексті теорія людського капіталу тісно пов'язана з розвитком концепції капіталу взагалі. Ще основоположники класичної економічної теорії (А. Сміт, В. Петті) указували на необхідність пропорційно однакової оцінки результативності дій живої робочої сили і функціонуючих машин. У сучасному звучанні це означає, що людський і фізичний капітал націлені на отримання одного і того ж результату – доходу. І в цьому полягає їх головна функція.

Людина зі всіма своїми людськими якостями (здоров'я, природжені здібності, придбані знання, досвід) потенційно є капіталом, використання якого може забезпечити отримання того або іншого доходу. Зарубіжні фахівці включають в поняття людського капіталу не тільки знання і уміння людей, не тільки їх здібність до праці, але і фізичні, психологічні, світоглядні, культурні якості і здібності людей. До людського капіталу вони, наприклад, відносять фізичну силу і зовнішню привабливість, уміння встановлювати і підтримувати необхідні знайомства, дотримуватися законів і традицій, організовувати свою діяльність, забезпечувати дисципліну праці, правильно поводитися.

Стаття №119 | Переглянуто: 2647 | Додано: 04 грудня 2012 г.

Чому Ви ще не прокоментували? Залишіть свій коментар! Весь Інтернет заждався вже!

Ваше Ім'я Чол. Жін. Як нам Вас величати?
Антиспам захист

- Напишіть назву цього сайту по-українськи
(якщо Ви не в курсі, сайт називається "Вікіатлас")

Текст коментарю
   

На правах реклами:

© wikiatlas.org.ua 1995 - 2020 Копіювати текст тільки з прямою силкою на сайт ВікіАтлас – головна | Реклама