Статистика сторінки
Слів у статті:
683
Символів в статті:
5515
Відвідувачів статті:
2115
Сторінку переглянуто:
1856

Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності

Директорія статі: ГоловнаБізнес і Фінанси

Зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, що побудована на взаємовідносинах між ними і здійснюється як на території нашої держави, так і за її межами.
Зовнішньоекономічна діяльність в Україні регламентується Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та міжнародними договорами з окремими країнами. Вона пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, Що виступають у формі товару.
Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами:

 • суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
 • свободи зовнішньоекономічного підприємництва;
 • юридичної рівноправності та недискримінації;
 • верховенства законів;
 • захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які полягають у тому, що Україна є державою;
 • еквівалентного обміну, недопущення демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

 • фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства), які володіють цивільною правоздатністю і дієздатністю згідно з чинним законодавством України і постійно проживають на території України;
 • юридичні особи, які зареєстровані і мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, концерни, консорціуми, торгові дома, посередницькі й консультаційні фірми, кредитно-фінансові установи та ін.), у тому числі юридичні особи, майно і/або капітал яких перебуває повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;
 • об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з чинним законодавством України, але мають постійне місцезнаходження на території України та яким цивільно-правовими актами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
 • структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з чинним законодавством України, але мають постійне місцезнаходження на її території;
 • спільні підприємства з участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, що зареєстровані як такі в Україні і мають постійне місцезнаходження на її території;
 • інші суб'єкти господарської діяльності.

Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види незалежно від форми власності та інших ознак після державної реєстрації як учасників зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. Підставою для цього є договір (контракт).
Питання форми, порядку складання і виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) регулюють законодавчі й нормативні акти України.
Згідно із Законом до зовнішньоекономічної діяльності належать такі її види:

 • експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;
 • надання послуг, у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних. управлінських, облікових, аудиторських, юридичних та ін.;
 • наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 • міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами;
 • кредитні й розрахункові операції, створення кредитних і страхових установ на території України та за її межами;
 • спільна підприємницька діяльність, що передбачає створення спільних підприємств різних видів і форм власності, здійснення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
 • підприємницька діяльність, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок й інших нематеріальних об'єктів власності на території України та за її межами;
 • організація виставок, аукціонів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі за участі суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
 • організація та здійснення оптової консигнаційної торгівлі на території України за іноземну валюту;
 • товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована за формою зустрічної торгівлі;
 • орендні, у тому числі лізингові операції;
 • операції з придбання, продажу й обміну валюти на валютних аукціонах і біржах, міжбанківському валютному ринку;
 • робота на контрактній основі фізичних осіб (громадян України та іноземців) на території України та за її межами;
 • інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законами України.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності ведуть бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також статистичну звітність, яку надсилають органам державної статистики України.

Стаття №92 | Переглянуто: 1856 | Додано: 19 листопада 2012 г.

Чому Ви ще не прокоментували? Залишіть свій коментар! Весь Інтернет заждався вже!

Ваше Ім'я Чол. Жін. Як нам Вас величати?
Антиспам захист

- Напишіть назву цього сайту по-українськи
(якщо Ви не в курсі, сайт називається "Вікіатлас")

Текст коментарю
   

На правах реклами:

© wikiatlas.org.ua 1995 - 2018 Копіювати текст тільки з прямою силкою на сайт ВікіАтлас – головна | Реклама