Статистика сторінки
Слів у статті:
1133
Символів в статті:
8350
Відвідувачів статті:
6323
Сторінку переглянуто:
5512

Трудовий потенціал підприємства

Директорія статі: ГоловнаВиробництво

Трудові ресурси є поняттям, яке слід оцінювати з двох сторін: кількісної – як чисельність реальної і потенційної робочої сили, і якісної – як структурно-якісний склад цієї робочої сили. Інтегральна оцінка такої сукупності кількісних і якісних характеристик є трудовим потенціалом підприємства.

Трудовий потенціал – це ресурсна категорія. Він повинен включати джерела, засоби, ресурси праці, які можуть бути використані для вирішення будь-якої задачі, досягнення певної мети, можливості окремої особи, колективу, суспільства, держави в конкретній області. Стосовно підприємства трудовий потенціал – це гранична величина можливої участі трудящих у виробництві з урахуванням їх психофізіологічних особливостей, рівня професійних знань і накопиченого досвіду.

Трудовий потенціал підприємства включає декілька статево-вікових груп працівників, які володіють різними потенційними можливостями, якісно характеризується їх освітнім і професіонально-кваліфікаційним рівнем і стажем роботи по вибраній спеціальності. Він формується під впливом технічних і організаційних чинників, оскільки для здійснення виробничого процесу з урахуванням спеціалізації кожне підприємство оснащується відповідним устаткуванням.
Компоненти трудового потенціалу повинні характеризувати:

  • психофізіологічні можливості участі в суспільно корисній діяльності;
  • можливості нормальних соціальних контактів;
  • здібності до генерації нових ідей, методів, образів, уявлень;
  • раціональність поведінки;
  • наявність знань і навиків, необхідних для виконання відповідних обов'язків і видів робіт.

У світлі таких вимог трудовий потенціал складається з безлічі компонентів, головними з яких є здоров'я, моральність і уміння працювати в колективі, творчі здібності і їх рівень, активність, організованість, освіта, професіоналізм, ресурси робочого часу. Показники, що характеризують ці компоненти, можуть мати відношення як до окремої людини, так і до різних колективів, зокрема до персоналу підприємства і населення країни в цілому. Приклади характеристик трудового потенціалу представлені таблицею 2.1, в якій за допомогою відповідних показників дається оцінка значущості і змісту кожної компоненти залежно від масштабності її розповсюдження: на окрему людину, на підприємство або на суспільство в цілому.

Якісні характеристики трудового потенціалу закладають основу інтенсивності трудової діяльності, основу інтенсивного відтворення трудових ресурсів. Інтенсивність використовування робочої сили оцінюється ступенем напруженості праці і визначається кількістю фізичної і розумової енергії людини, витраченої в одиницю часу. Підвищення інтенсивності праці має межі, встановлювані фізіологічними і психологічними можливостями людського організму. Нормальна інтенсивність праці означає такі витрати життєвої енергії людини впродовж робочого часу, які можна повністю відновити до початку наступного робочого дня при реально доступній для цієї людини якості живлення, медичного обслуговування, використовування дозвілля і інших аспектах якості життя.

Необхідно пам'ятати, що, не дивлячись на тісний взаємозв'язок якості робочої сили і інтенсивності праці, між цими категоріями є і істотні відмінності. Якість робочої сили і інтенсивність праці характеризуються такими загальними параметрами, як стан здоров'я, фізичні і інтелектуальні здібності, кваліфікація, професійне знання, практичні навики. Проте ці характеристики входять до складу поняття якості робочої сили як елементи деякого потенціалу, що має переважно статичний характер. Щоб вони виявилися, і була зафіксована їх достовірність, потрібно привести в дію робочу силу. До цього ж моменту якість робочої сили може бути підтверджена лише документально: довідками, дипломами, посвідченнями, рекомендаційними паперами і т.п.

Таблиця
Приклади характеристик трудового потенціалу


Компоненти трудового потенціалу

Об'єкти аналізу і відповідні їм показники

Людина

Підприємство

Суспільство

Здоров'я

Працездатність. Час відсутності на роботі через хвороби.

Втрати робочого часу через хвороби і травми. Витрати на забезпечення здоров'я персоналу

Середня тривалість життя. Витрати на охорону здоров'я. Смертність по віках

Моральність

Відношення до оточуючих

Взаємостосунки між співробітниками. Втрати від конфліктів

Відносини до інвалідів, дітей, старезних. Злочинність, соціальна напруженість

Творчий потенціал

Творчі здібності

Кількість винаходів, патентів, раціоналізаторських пропозицій, нових виробів на одного працюючого. Заповзятливість

Доходи від авторських прав. Кількість патентів і міжнародних премії на одного жителя країни. Темпи технічного прогресу

Активність

Прагнення до реалізації здібностей. Заповзятливість

Організованість

Акуратність, раціональність, дисциплінованість, ощадливість, обов'язковість, порядність

Втрати від порушень дисципліни. Чистота. Старанність

Якість законодавства. Якість шляхів і транспорту. Дотримання договорів і законів

Освіта

Знання. Кількість років навчання в школі і ВНЗ

Частка фахівців з вищою і середньою освітою в загальній чисельності працюючих. Витрати на підвищення кваліфікації персоналу

Середня кількість років навчання в школі і вузі. Частка витрат на освіту в держбюджеті

Професіоналізм

Уміння. Рівень кваліфікації

Якість продукції. Втрати від браку

Доходи від експорту. Втрати від аварій

Ресурси робочого часу

Час зайнятості протягом року

Кількість співробітників. Кількість годин роботи за рік одного співробітника

Працездатне населення. Кількість зайнятих. Рівень безробіття. Кількість годин зайнятості за рік

Інтенсивність праці – категорія динамічна, і може бути оцінена тільки в процесі самої праці, а перелічені параметри виступають лише як чинники, здатні створити основу для досягнення того або іншого рівня інтенсивності. Ось тому, коли йдеться про пропозицію індивідуумом певного рівня інтенсивності праці, слід пам’ятати про майбутніх випробуваннях цього індивідуума на предмет відповідності його пропозиції реальним здібностям.

Кількісні і якісні характеристики створюють можливість для порівняння і виявлення відмінностей в рівнях трудового потенціалу навіть для підприємств, чисельний і професійний склад яких абсолютно однаковий. Проведення таких зіставлень, оцінка величини трудового потенціалу дозволяють оцінити готовність кожного підприємства до рішення більш чи менш складних задач, виявити так званих „флагманів економіки”.

Стаття №115 | Переглянуто: 5512 | Додано: 26 листопада 2012 г.

Чому Ви ще не прокоментували? Залишіть свій коментар! Весь Інтернет заждався вже!

Ваше Ім'я Чол. Жін. Як нам Вас величати?
Антиспам захист

- Напишіть назву цього сайту по-українськи
(якщо Ви не в курсі, сайт називається "Вікіатлас")

Текст коментарю
   

На правах реклами:

© wikiatlas.org.ua 1995 - 2020 Копіювати текст тільки з прямою силкою на сайт ВікіАтлас – головна | Реклама