Статистика сторінки
Слів у статті:
512
Символів в статті:
3886
Відвідувачів статті:
2706
Сторінку переглянуто:
2436

Класифікація ризиків

Директорія статі: ГоловнаБізнес і ФінансиМаркетинг

Класифікація ризиків означає систематизацію безлічі ризиків на підставі певних ознак і критеріїв, що дозволяють об'єднати підмножини ризиків у певні групи.
Одним з перших класифікацією ризиків зайнявся Дж. М. Кейнс.
Нині найпоширеніша така класифікація ризиків:

  1. операційний ризик (operational risk);
  2. ринковий ризик (market risk);
  3. бізнес-ризик (businessrisk);
  4. кредитний ризик (creditrisk).

Цю класифікацію можна застосувати як до фінансових установ (банки, страхові та інвестиційні компанії і т. ін.), так і до звичайних компаній, зайнятих у сфері матеріального виробництва і надання послуг.
Отже, уже на початковому етапі аналізу ризиків можна поділити їх на такі, що властиві фінансовим інститутам, і такі, що належать до нефінансових компаній і організацій.
Проблематику і методологію ризиків, властивих банкам і фінансовим організаціям, пророблено в літературі (переважно зарубіжній) досить ретельно. Основні документи, якими керуються ризик-менеджери західних банків, розробляє Базельський комітет з банківського нагляду. Найпоширенішою мірою ринкових ризиків фінансових інститутів є показник VAR (ValueatRisk), або вартість капіталу з урахуванням ризику .

У діяльності корпорацій можна виділити такі види ризиків (рис. 2.1.).
Під операційним ризиком розуміють ризик, пов'язаний з недоліками в системах і процедурах керування і контролю в організації. До цього пункту можна включити ризики, пов'язані з помилками менеджменту компанії, її працівників; проблемами системи внутрішнього контролю, погано розробленими правилами робіт тощо, тобто ризики, пов'язані з внутрішньою організацією роботи компанії. Яскравим прикладом такого ризику була «проблема 2000» (Millennium Bug), що могла призвести до значних утрат. Техніко-виробничі ризики - це ризик завдання збитку навколишньому середовищу (екологічний ризик); ризик виникнення аварій, пожеж, поломок; ризик порушення функціонування об'єкта внаслідок помилок у проектуванні і монтажі, ряд будівельних ризиків та ін.
Кредитний ризик - ризик того, що учасник-контрагент не виконає свої зобов'язання повною мірою або до конкретної дати, або в будь-який час після цієї дати.
Ринковий ризик - ризик утрат, зафіксованих на балансових і забалансових позиціях організації, через зміну ринкових цін; це ризик зміни значень параметрів ринку, таких як процентні ставки, курси валют, ціни акцій чи товарів, кореляція між різними параметрами ринку і мінливість (волатильність) цих параметрів.
Бізнес-ризик (діловий ризик) - це ризик, безпосередньо пов'язаний з операціями компанії, з її бізнесом.
Кожний з вищезазначених ризиків містить у собі значну кількість конкретних ризиків, наприклад: операційний ризик - ризик обману, ризик аварій, ризик стихійних лих; ринковий ризик - процентний ризик, валютний ризик та ін.
Найчастіше зазначені ризики тісно переплітаються. Яскравим прикладом може слугувати ситуація із сумно відомим англійським банком arings" - недоліки систем внутрішнього контролю (операційний ризик) і, як наслідок, гра на біржі одного з працівників призвели до неможливості закрити ф'ючерсні позиції на біржі SІМЕХ (ризик утрати ліквідності) через неправильне прогнозування цін (ринковий ризик).
Нараховують більше 40 різних критеріїв ризиків і більше 220 видів ризиків, так що в економічній літературі немає єдиного розуміння в цьому питанні.

Стаття №87 | Переглянуто: 2436 | Додано: 14 листопада 2012 г.

Чому Ви ще не прокоментували? Залишіть свій коментар! Весь Інтернет заждався вже!

Ваше Ім'я Чол. Жін. Як нам Вас величати?
Антиспам захист

- Напишіть назву цього сайту по-українськи
(якщо Ви не в курсі, сайт називається "Вікіатлас")

Текст коментарю
   

На правах реклами:

© wikiatlas.org.ua 1995 - 2021 Копіювати текст тільки з прямою силкою на сайт ВікіАтлас – головна | Реклама