Статистика разділа
Сторінок у розділі:
12
Відвідувачів розділу:
19494
Переглянуто сторінок:
22475

Конспект лекцій: Державне регулювання економіки для економічного факультету

Конспект лекцій Державне регулювання економіки має наступні теми, розділи та підрозділи:

Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки
Органи державного управління в системі державного регулювання економіки
Економічні, адміністративні та інституційні методи державного регулювання
Фінансово-кредитне регулювання економіки
Прогнозування, програмування та макроекономічне планування у системі державного регулювання економіки
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Державне регулювання структурних зрушень та інвестиційної діяльності .Державне регулювання розвитку науки і техніки
Державне регулювання розвитку основних сфер господарської діяльності. Підприємство як об’єкт державного регулювання
Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку соціальної сфери. Соціальна політика
Державне регулювання розвитку регіонів
Державне регулювання природоохоронної діяльності
Економічна політика в період переходу країни від адміністративно-командної до ринкової економіки

Процес трансформації економічної системи України від адміністративно-командної до ринкової вимагає заходів, які б сприяли економічному піднесенню та покращенню умов життєдіяльності людей.

Саме цим обумовлена необхідність вивчення державного регулювання економіки – дисципліни, яка має на меті розробку і впровадження комплексу заходів щодо впливу держави на економічну ситуацію.

Головна мета даного курсу – у процесі вивчення визначити теоретичні основи та практичні рекомендації щодо застосування заходів державного регулювання в Україні та інших країнах світу. При цьому слід пам’ятати, що ідеальних рішень як в економіці, так і в економічній політиці не буває – кожне з них має своїми наслідками як негативні, так і позитивні риси.

У дисципліні “Державне регулювання економіки” розглядається завдання, мета та складові державного регулювання економіки, характеристика цих складових у контексті системи зв’язків та взаємообумовленостей, цілі економічної політики взагалі та кожного напряму зокрема, багато уваги приділяється аспектам взаємодії держави з іншими суб’єктами економічної політики: підприємствами, банками, населенням та ін.

Державне регулювання економіки (економічна політика) є прикладною економічною наукою, а теоретичним фундаментом для неї є економічна теорія. Вивчення дисципліни тісно пов’язане з політекономією, макроекономікою, мікроекономікою, економічною історією, історією економічних вчень.

На правах реклами:

© wikiatlas.org.ua 1995 - 2021 Копіювати текст тільки з прямою силкою на сайт ВікіАтлас – головна | Реклама