Статистика сторінки
Слів у статті:
212
Символів в статті:
1661
Відвідувачів статті:
2269
Сторінку переглянуто:
3071

Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку соціальної сфери. Соціальна політика

Директорія статі: Головна – Конспекти, лекції – Державне регулювання економіки

Сутність соціальної політики та її цілі. Соціальний захист населення та його структура. Прямі та непрямі трансферні платежі  в системі соціального забезпечення й соціального страхування. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії. Критерії ефективності проведення заходів соціальної політики. Різі підходи до соціальної політики та їх обґрунтування (моделі соціальної політики).

Рівень життя населення. Система узагальнюючих показників рівня життя населення. Рівні (норми) споживання населенням основних видів товарів та послуг. Споживчий кошик. Структура споживання основних продуктів. Прожитковий мінімум. Рівень доходів на душу населення. Якісні показники рівня життя населення. Індекси вартості життя. Індексація та компенсація грошових доходів населення.

Завдання державного регулювання ринку праці. Інституційне та громадське регулювання ринку праці у світовій практиці. Державні служби зайнятості, їх завдання та функції у регулюванні зайнятості населення. Активна та пасивна політика держави на ринку праці. Державні програми зайнятості населення. Баланс трудових ресурсів та баланс ринку праці. Особливості регулювання оплати праці в ринковій економіці. Функції держави, профспілок та об’єднань роботодавців у регулюванні оплати праці. Система тарифних угод та її значення в регулюванні оплати праці. Регулювання мінімальної заробітної плати та мінімального неоподаткованого мінімуму доходів  громадян.

Завдання державного регулювання розвитку соціальної сфери. Прогнозування та державне стимулювання розвитку галузей соціальної сфери (методи державної підтримки соціальної інфраструктури).

Тема №9 | Переглянуто: 2269 | Додано: 05 січня 2013 г.

На правах реклами:

© wikiatlas.org.ua 1995 - 2019 Копіювати текст тільки з прямою силкою на сайт ВікіАтлас – головна | Реклама